כנפיים אחזקות

אל על נתיבי אוויר לישראל - החזקה פיננסית (מניות ואופציות)

החזקת אל על כוללת את כלל פעילותה של אל על, ובכלל כך ההובלה באמצעות מטוסי נוסעים ומטען המבוצעת על ידי חברת אל על, וכן פעילויות נלוות של אל על כגון: מכירת מוצרים פטורים ממכס, ייצור ואספקת מזון לנוסעים בטיסות, מתן שירותי אבטחה, מתן שירותי תחזוקה שוטפת ותחזוקה כוללת למטוסיה ולמטוסים של חברות תעופה אחרות בנמל התעופה בן גוריון, ניהול סוכנויות נסיעות בחו"ל והנפקת כרטיסי אשראי ממותגים לחברי מועדון "הנוסע המתמיד" של אל על.