כנפיים אחזקות

QAS - Quality Airport Services

החברה מחזיקה ב-50% ממניות QAS אשר עוסקת במתן שירותי קרקע לחברות תעופה ומפעילי מטוסים פרטיים בנמל תעופה בן גוריון. שירותים אלו כוללים בעיקר בידוק נוסעים וכבודה, שירותי פיקוח ברחבת המטוסים ותיאום מול ספקים ורשויות. לחברת QAS, שותפות בחלקים שווים עם מלונות דן בע"מ להפעלת 6 טרקליני נוסעים ואח"מ בנתב"ג.