כנפיים אחזקות

גלובל כנפיים ליסינג

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ (גלובל כנפיים ליסינג בע"מ, חברות-הבת שלה והתאגידים אשר היא הנהנית בהם, להלן: "גלובל ליסינג"), עוסקת ברכישת מטוסי נוסעים מסחריים ומטוסי מטען והחכרתם לחברות תעופה בעולם ו/או מכירתם. בנוסף, לגלובל ליסינג פעילות קטנה יותר של פירוק מטוסים, שיפוץ ו/או השמשת חלקיהם ומכירתם או החכרתם לצדדים שלישיים כחלקי חילוף, אשר מהווה אפשרות נוספת למימוש מטוסיה המוחכרים של גלובל ליסינג בתום תקופת החכרתם.