כנפיים אחזקות

גלובל כנפיים ליסינג

החברה מחזיקה ( 66.97%) בגלובל כנפיים ליסינג בע"מ (גלובל כנפיים ליסינג בע"מ, חברות-הבת שלה והתאגידים אשר היא הנהנית בהם, להלן: "גלובל ליסינג"), אשר עוסקת ברכישת מטוסים והחכרת לחברות תעופה בעולם. כמו כן, גלובל ליסינג מחזיקה גם ב-49.9% בחברת התעופה הקפריסאית  Tus Airways