כנפיים אחזקות

דוח פומבי לשנת 2023

דוח פומבי לשנת 2023

 
      

תאריך הוצאת הדו"ח:

02/06/2024

    

שם החברה:

כנפיים אחזקות בע"מ

   

ענף הפעילות :

תעופה

    
      
      
      

פילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לפי דירוג מנהלי , כאשר בפילוח זה יש 4 קבוצות

  
      
      

קבוצות בפילוח

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה מלאה בין העובדות לעובדים המועסקים/ות אצל המעסיק

חלקיות העסקה ממוצעת בקבוצה

 
 
 
 

שכר קובע לפיצויים

שכר ברוטו

 
 
 

א

0%

0%

100%

 

ב

0%

0%

100%

 

ג

0%

0%

100%

 

ד

0%

0%

100%

 
      

אחוז העובדים/ות ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום העבודה, לפי הפילוח שנבחר (ללא ציון כינוי קבוצות העובדים/ות במקום העבודה), בהתייחסות לפי מין:

 
      

(א)

עובדים

50%

עובדות

0%

 

(ב)

עובדים

0%

עובדות

0%

 

(ג)

עובדים

0%

עובדות

0%

 

(ד)

עובדים

0%

עובדות

50%