כנפיים אחזקות

דוח פומבי לשנת 2022

דוח פומבי לשנת 2022

 
           

תאריך הוצאת הדו"ח:

01/06/2023

       

שם החברה:

כנפיים אחזקות בע"מ

     

ענף הפעילות :

תעופה

       
           
           
           

פילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לפי דירוג מנהלי , כאשר בפילוח זה יש 4 קבוצות

   
           
           

קבוצות בפילוח

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה מלאה בין העובדות לעובדים המועסקים/ות אצל המעסיק

חלקיות העסקה ממוצעת בקבוצה

 
 
 
 

שכר קובע לפיצויים

שכר ברוטו

 
 
 

א

0%

0%

100%

 

ב

0%

0%

100%

 

ג

0%

0%

100%

 

ד

0%

0%

100%

 
           

אחוז העובדים/ות ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום העבודה, לפי הפילוח שנבחר (ללא ציון כינוי קבוצות העובדים/ות במקום העבודה), בהתייחסות לפי מין:

 
           

(א)

עובדים

33%

עובדות

0%

 

(ב)

עובדים

0%

עובדות

0%

 

(ג)

עובדים

33%

עובדות

0%

 

(ד)

עובדים

0%

עובדות

50%