כנפיים אחזקות

דירקטוריון

שלמה חנאל

יו"ר הדירקטוריון

מר חנאל מכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה וזאת לאחר שמונה כדירקטור בחברה החל משנת 2012. בנוסף לכך, מכהן מר חנאל כדירקטור בחברה הבת, אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ, כדירקטור בחברה הבת כנפי תחזוקה (2005) בע"מ וכדירקטור בחברה הבת QAS. מר חנאל כיהן כמנכ"ל החברה משנת 2006 ועד שנת 2012.  למר חנאל ניסיון עשיר במיוחד בענף התעופה.

יוסי פוקס

דירקטור

מר פוקס מכהן כדירקטור בחברה החל משנת 2009.

יריב לרנר

דירקטור חיצוני

מר לרנר מכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל משנת 2017. 

תמי בורוביץ

דירקטור

גברת בורוביץ מכהנת כדירקטורית בחברה משנת 1994.
גברת בורוביץ מכהנת כסגנית יו"ר דירקטוריון החברה הבת, אל על נתיבי אוויר לישראל ומכהנת בנוסף כדירקטורית בחברה הבת גלובל כנפיים ליסינג בע"מ.

סופיה קימרלינג

דירקטורית

גברת קימרלינג מכהנת כדירקטורית בחברה החל משנת 1994, בנוסף לכהונתה כדירקטורית בחברה הבת, אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ.

יהודה (יודי) לוי

דירקטור

מר לוי משמש כשותף המנהל של משרד עורכי דין גולדפרב זליגמן ושות' ומכהן כדירקטור בחברה משנת 2007.

מר לוי מכהן גם כסגן יו"ר דירקטוריון החברה הבת, אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ וכדירקטור בחברה הבת גלובל כנפיים ליסינג בע"מ.

נדב פלטי

דירקטור

מר פלטי מכהן כדירקטור בחברה החל משנת 2004.

עמי אראל

דירקטור

מר אראל מכהן כדירקטור בחברה משנת 2013. 

בנוסף לכהונתו בחברה, מכהן מר אראל כיו"ר דירקטוריון סלקום ישראל בע"מ וכדירקטור בחברת שופרסל בע"מ.

דורית בן סימון

דירקטורית בלתי תלויה

גברת בן סימון מכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה משנת 2012 וחברה בוועדת הביקורת, בוועדת התגמול ובוועדה לניהול כספים וסיכוני שוק של החברה.