כנפיים אחזקות

דירקטוריון

שלמה חנאל

יו"ר הדירקטוריון

מר חנאל מכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה וזאת לאחר שמונה כדירקטור בחברה החל משנת 2012. בנוסף לכך, מכהן מר חנאל כדירקטור בחברה הבת כנפי תחזוקה (2005) בע"מ וכדירקטור בחברה הבת QAS. מר חנאל כיהן כמנכ"ל החברה משנת 2006 ועד שנת 2012.  למר חנאל ניסיון עשיר במיוחד בענף התעופה.

  סופיה קימרלינג

  דירקטורית

  גברת קימרלינג מכהנת כדירקטורית בחברה החל משנת 1994.

  ערן אילן

  דירקטור

  מר אילן מכהן כדירקטור בחברה משנת 2020.

  תמי בורוביץ

  דירקטור

  גברת בורוביץ מכהנת כדירקטורית בחברה משנת 1994.
  גברת בורוביץ מכהנת בנוסף כדירקטורית בחברה הבת גלובל כנפיים ליסינג בע"מ.

  נדב פלטי

  דירקטור

  מר פלטי מכהן כדירקטור בחברה החל משנת 2004.

  יהודה (יודי) לוי

  דירקטור

  מר לוי משמש כשותף המנהל של משרד עורכי דין גולדפרב זליגמן ושות' ומכהן כדירקטור בחברה משנת 2007.

  מר לוי מכהן כדירקטור בחברה הבת גלובל כנפיים ליסינג בע"מ.

  יריב לרנר

  דירקטור חיצוני

  מר לרנר מכהן כדירקטור חיצוני בחברה משנת 2017. 

  דליה איציק

  דירקטורית חיצונית

  גברת איציק מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה משנת 2020. 

   

  אמנון בן עמי

  דירקטור בלתי תלוי

  מר בן עמי מכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל משנת 2020.