כנפיים אחזקות

פרופיל החברה

כנפיים אחזקות בע"מ הינה חברת החזקות אשר התאגדה בישראל במאי 1980 כחברה פרטית והפכה לחברה ציבורית בנובמבר 1993.

החברה בעלת שליטה אפקטיבית בחברת אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ ובנוסף מחזיקה החברה בהחזקה עיקרית נוספת – גלובל כנפיים ליסינג בע"מ, אשר עוסקת ברכישת מטוסים והחכרתם לחברות התעופה בעולם.

החברה שותפה מוגבלת בכנפי תחזוקה ומחזיקה במלוא ההחזקות בכנפי תחזוקה (2005) בע"מ, שהינה שותפה כללית בכנפי תחזוקה. כנפי תחזוקה עוסקת במתן שירותי תחזוקת מטוסים לחיל האוויר, בעיקר כקבלן משנה של התעשייה האווירית.

החברה מחזיקה ב-50% ממניות חברת QAS אשר עוסקת במתן שירותי קרקע לחברות תעופה ומפעילי מטוסים פרטיים בנמל התעופה בן גוריון. שירותים אלה כוללים בעיקר בידוק נוסעים וכבודה, שירותי פיקוח ברחבת המטוסים ותיאום מול ספרים ורשויות. לחברת QAS שותפות בחלקים שווים עם מלונות דן בע"מ להפעלת 5 טרקליני נוסעים ואח"מ בנתב"ג בנוסף לכ-87.5% ממניות חברה המפעילה דוכני קפה בטרמינל 3.

*פירמידות החזקות נתונה ליום 31.12.17