כנפיים אחזקות

פרופיל החברה

כנפיים אחזקות בע"מ הינה חברת החזקות אשר התאגדה בישראל במאי 1980 כחברה פרטית והפכה לחברה ציבורית בנובמבר 1993.

החברה מחזיקה ב-5.14% מהונה המונפק של אל-על נתיבי אוויר לישראל בע"מ.

בנוסף, החברה מחזיקה  בהחזקה  (66.97%), עיקרית בגלובל כנפיים ליסינג בע"מ, אשר עוסקת ברכישת מטוסים והחכרתם לחברות התעופה בעולם.

החברה שותפה מוגבלת בכנפי תחזוקה ומחזיקה במלוא ההחזקות בכנפי תחזוקה (2005) בע"מ, שהינה שותפה כללית בכנפי תחזוקה. כנפי תחזוקה עוסקת במתן שירותי תחזוקת מטוסים לחיל האוויר, בעיקר כקבלן משנה של התעשייה האווירית.

החברה מחזיקה ב-50% ממניות חברת QAS אשר עוסקת במתן שירותי קרקע לחברות תעופה ומפעילי מטוסים פרטיים בנמל התעופה בן גוריון. שירותים אלה כוללים בעיקר בידוק נוסעים וכבודה, שירותי פיקוח ברחבת המטוסים ותיאום מול ספרים ורשויות.

*פירמידות החזקות נתונה ליום 15.6.23