כנפיים אחזקות

רונן ציוני הודיע על כוונתו לסיים כהונתו כמנכ"ל, החברה תפעל לאיתור מנכ"ל חדש

תוצאות אסיפה מיום 22.1.21

אישור התקשרות בהסכם השקעה ובעלי מניות בקשר עם חברת מויה תיירות – ביטול האסיפה

הודעת גלובל ליסינג: הסכמות להחכרת מטוס איירבוס 330-200 ל TUS Airways

רבעון 3 2021

תל אביב:

מחיר המניה

אחוז השינוי

שינוי

עדכון אחרון:

בשעה:

תל אביב:

מחיר המניה

אחוז השינוי

שינוי

עדכון אחרון:

בשעה: