כנפיים אחזקות

תל אביב: KNFM

992.00

מחיר המניה

0.00

אחוז השינוי

0.00

שינוי

גבוה יומי: 0.00

נמוך יומי: 0.00

עדכון אחרון: 17-04-2024 00:00

תל אביב: [symbol stock='543017']

[last_known_rate stock='543017']

מחיר המניה

[base_rate_change_percentage stock='543017']

אחוז השינוי

[base_rate_change stock='543017']

שינוי

[daily_highest_rate stock='543017']

[daily_lowest_rate stock='543017']

עדכון אחרון:[last_Known_Rate_date stock='543017']

בשעה:[last_Known_Rate_time stock='543017']