כנפיים אחזקות

דיווח גלובל כנפיים – עדכון להסכם חכירה מטוס איירבוס 300-330 ומכתב כוונות למכירת המטוס

תוצאות אסיפה כללית מיום 5.7.22

רבעון 1 2022

דוח תקופתי ושנתי לשנת 2021

עדכונים בנוגע למטוסי גלובל ליסינג

עדכונים בנוגע למטוסי החברה

תל אביב:

מחיר המניה

אחוז השינוי

שינוי

עדכון אחרון:

בשעה:

תל אביב:

מחיר המניה

אחוז השינוי

שינוי

עדכון אחרון:

בשעה: