כנפיים אחזקות

תל אביב:

מחיר המניה

אחוז השינוי

שינוי

עדכון אחרון:

בשעה:

תל אביב:

מחיר המניה

אחוז השינוי

שינוי

עדכון אחרון:

בשעה: