כנפיים אחזקות

שאלות ותשובות

יש ליצור קשר עם ברוקר מורשה, מניית כנפיים נסחרת בבורסה לניירות ערך. 

ראול וולנברג 2, תל-אביב