כנפיים אחזקות

שאלות ותשובות

יש ליצור קשר עם ברוקר מורשה, מניית כנפיים נסחרת בבורסה לניירות ערך. 

אבא הלל סילבר 12, רמת גן