כנפיים אחזקות

שאלות ותשובות

יש ליצור קשר עם ברוקר מורשה, מניית כנפיים נסחרת בבורסה לניירות ערך. 

אבא הלל סילבר 12, רמת גן

כנפים, נסחרת בבורסת תל אביב

ניתן למצוא את המידע בקישור הבא:
הבורסה לניירות ערך 

ניתן למצוא את המידע בקישור הבא: 
הבורסה לניירות ערך