כנפיים אחזקות

רונן ציוני

רונן ציוני

מנכ"ל

מר ציוני מכהן כמנכ"ל החברה החל מחודש נובמבר 2012.

מר ציוני בעל תואר במשפטים מהמרכז הבינתחומי בהרצליה וטרם הצטרפותו לקבוצת כנפיים היה מר ציוני שותף במשרד עו"ד ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות'.

סידני סלסקי

סידני סלסקי

סמנכ"ל; מנכ"ל גלובל כנפיים ליסינג

מר סלסקי מכהן כסמנכ"ל בחברה החל מחודש אפריל 2006. כמו כן משמש מר סלסקי כמנכ"ל החברה הבת גלובל כנפיים ליסינג אשר מהווה את זרוע החכרת המטוסים של קבוצת כנפיים. במעל 25 שנותיו בתחום, צבר מר סלסקי ניסיון עשיר במיוחד במגוון רב מאוד של עסקאות והוא בעל קשרים רבים ומגוונים עם אנשי מפתח בתעשייה. 

בנוסף לעיסוקו כמנכ"ל גלובל ליסינג, משמש מר סלסקי כדירקטור בגלובל ליסינג וכדירקטור בשתיים מחברות הבנות של גלובל ליסינג.

מר סלסקי הינו בעל תארים במנהל עסקים ובחשבונאות מאוניברסיטת וויטווטרסרנד, אשר ממוקמת ביוהנסבורג, דרום אפריקה. 

ערן בן מנחם

ערן בן מנחם

סמנכ"ל כספים

מר בן מנחם מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה ושל החברה הבת, גלובל כנפיים ליסינג וזאת החל מחודש אוגוסט 2013. 

בנוסף לעיסוקו כסמנכ"ל הכספים בחברה ובחברה הבת, מכהן מר בן מנחם כדירקטור בשתי חברות בנות של גלובל ליסינג. 

מר בן מנחם בעל תואר בחשבונאות וכלכלה באוניברסיטת תל אביב.

יהונתן שטרק

יהונתן שטרק

יועץ משפטי ומזכיר החברה

מר שטרק משמש כיועצה המשפטי וכמזכיר החברה של החברה ושל החברה הבת, גלובל כנפיים ליסינג, וזאת החל מחודש אפריל 2017.

טרם הצטרפותו של מר שטרק לקבוצת כנפיים, עבד מר שטרק כעורך דין במשרד יגאל ארנון ושות', וצבר ניסיון עשיר במשפט מסחרי, בייצוג ובליווי חברות פרטיות וציבוריות, בדיני ניירות ערך ומימון. 

מר שטרק בעל תארים ראשונים במשפטים וכלכלה (בהצטיינות) ובעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת חיפה.

לביא בטיס

לביא בטיס

חשב

מר בטיס משמש כחשב החברה וחשב חברת הבת, גלובל כנפיים ליסינג וזאת החל מחודש ספטמבר 2019

טרם הצטרפותו לקבוצת כנפיים, עבד מר בטיס כרואה חשבון במשרד Deloitte ישראל

מר בטיס הינו בעל תואר בכלכלה וחשבונאות מהמרכז האקדמי רופין.